prevnext
Menu

Ambitieus beleid

Ambitieus beleid

Milieumanagementsysteem SKO voldoet aan alle eisen

SKO heeft onlangs het ISO 14001 milieucertificaat behaald. Dit certificaat geeft aan dat SKO een milieumanagementsysteem hanteert, dat voldoet aan de eisen die zijn opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO).

Ambitieus beleid
Het halen van ISO 14001 is één van de doelstellingen die SKO zichzelf heeft opgelegd in zijn ambitieuze duurzaamheidsbeleid. Pieter Dollekamp, KAM-coördinator binnen SKO BV: “Bij SKO zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en besteden we structureel aandacht aan het onderwerp milieu in onze bedrijfsvoering. Met het certificaat tonen we dat ondubbelzinnig aan.”

ISO 14001
ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Het managementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op het milieu.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van SKO? Neem dan gerust contact op met Pieter Dollekamp.

6 years ago Comments Off on Ambitieus beleid