prevnext
Menu

Duurzaam Ondernemen

Untitled-1

People, planet en profit.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Wellinga kantoorpartners de balans vinden tussen peopleplanet en profit. Algemene maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, energieschaarste, armoede en gezondheid, maakt het dat Wellinga kantoorpartners zich als klein onderdeel van het hele systeem daar wel degelijk zijn verantwoordelijkheid in neemt. Dit uiten we door, naast goed te kijken naar ons eigen handelen en huishouding, veel waarde te hechten aan een integere en eerlijke manier van zaken doen en daarbij rekening houdend met al zijn belanghebbenden.

Wij beschrijven dit alles in ons MVO document, door u op te vragen bij ons. Ons moederbedrijf SKO heeft naast het ISO 9001 certificaat ook later dit jaar de beschikking over het ISO 14001 certificaat, het milieuzorgsysteem.